Díky vám se v závěrečné části projektu rychle zaplňuje portál dumy.cz vzdělávacími materiály k polytechnické výchově v MŠ. Za metodického vedení a kontroly lektorů a metodiků se podařilo do kategorie „Polytechnické vzdělávání v MŠ“ schválit a ohodnotit přes 900 unikátních materiálů, které by společně měly pokrýt celý vzdělávací program.

V půlce června byla pokořena hranice 800 materiálů, kterou jsme měli stanovenou v projektu a učební materiály, které slouží nejen mateřským školám zapojeným do projektu, ale také široké veřejnosti, dále přibývají. Materiály jsou jednak zařazeny do kategorie dle projektu, ale jsou i dále děleny dle typu vzdělávání v sekci „Předškolní vzdělávání“.

 

11111

Doufáme, že materiály budete i nadále vytvářet a sdílet a hlavně využívat ve výuce a při práci s dětmi.

Děkujeme vám za spolupráci a přejeme všem hezké léto.

 

PROJEKTOVÝ TÝM

Materiály na dumy.cz