Realizátor projektu Jak co funguje, kterým je společnost BOXED, s.r.o. , obsadil výkonné pozice projektového týmu profesionály s dlouholetými zkušenostmi ve svém oboru. Níže jsou uvedeny základní informace o jednotlivých členech týmu, se kterými se budete setkávat při vzdělávacích aktivitách.

 

[accordion title=“HLAVNÍ PROJEKTOVÝ TÝM“ state=“close“]

Ing. GABRIELA HOŠKOVÁ – manažer projektu

xGABI_6296
 • Inženýrka ekonomie s vlastními pedagogickými zkušenostmi navazujícími na studium na střední pedagogické škole
 • DVPP se věnuje od roku 2011 ve společnosti BOXED, s.r.o.

Ing. PETRA POKORNÁ – finanční manažer

PETA

 • Inženýrka ekonomie s dlouholetými zkušenostmi z oboru personalistiky a účetnictví
 • pro projekt bude zajišťovat personální a finanční agendu

 

JAROSLAV KETTNER – metodik ICT

JARDA

 • zkušený team manager, který bude organizovat dodání techniky a bude vám k dispozici jako technická podpora po celou dobu projektu

[/accordion]

[accordion title=“LEKTOŘI“ state=“CLOSE“]

LENKA KURTEVOVÁ – lektor klíčových aktivit

lenka

 • v roce 1993 zakončila maturitní zkouškou Střední průmyslovou školu chemickou v Pardubicích, obor Chemická technologie
 • od roku 2003 pracovala jako asistent marketingu v akciové společnosti Koh-i-noor Hardtmuth, kde se účastnila prezentačních akcí a proškolování po celém území ČR
 • od roku 2007 vykonávala funkci školitele v ATLAS software a.s., kde školila především legislativní, daňové a evidenční programy
 • od roku 2010 pracuje ve společnosti BOXED, s.r.o. jako regionální obchodní manager a lektor pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • absolvované kurzy:
 • Kurz obchodních dovedností, zakončen certifikací
 • Kurz Artefiletiky a Arteterapie, zakončen certifikací
 • Kurz výpočetní techniky (MS Office, internet)

 

Mgr. JITKA SCHOVANCOVÁ – lektor klíčových aktivit

jita

 • vystudovala UJEP Brno, Přírodovědecká fakulta, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika a biologie pro 5. – 12. ročník, ukončení 1985
 • třísemestrální studium k výkonu specializovaných činností Koordinátor ICT na MZLU v Brně v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (ukončeno v roce 2007 závěrečnou prací na téma „Výuka ICT v 5. ročníku ZŠ dle ŠVP“)
 • devatenáct let praxe v základním školství (učitel předmětů matematika, biologie, informační a komunikační technologie)
 • absolvované kurzy:
  • uživatelské a metodické kurzy pro práci s PC, kurzy se zaměřením na produkty firmy Microsoft, počítačovou grafiku, tvorbu www stránek, digitální fotografii (průběžně od roku 1995
  • Preliminary English Test (2002)
  • ECDL Start Certificate (absolvováno v roce 2004)
  • čeština jako cizí jazyk – metodický kurz pro učitele (AKCENT – International House Prague, 2008)
 • koordinátor ICT, autor a realizátor projektu v rámci SIPVZ (názvem Hurá do 6. třídy, aneb využití interaktivní tabule při výuce v 6. Třídě), příprava výukových materiálů pro práci s interaktivní tabulí
 • Lektor SIPVZ – modul Výuka na I. stupni ZŠ (2005–2007), lektor počítačových kurzů pro veřejnost
 • od roku 2009 externí spolupráce s nakladatelstvím Fraus (tvorba a odborná korekce výukových textů a cvičení pro matematiku)
 • v současné době je lektorkou odborných kurzů zaměřených na Tvorbu digitálních učebních materiálů pořádaných společností Boxed s.r.o.

 

Ing. Bc. PETRA ŘEZÁČOVÁ – lektor klíčových aktivit

rezacova

 • v roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů
 • od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni
 • v roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka interaktivních řešení a DUM
 • absolvované kurzy:
  • AutoCAD 2008
  • Autodesk Inventor 2008
  • AutoCAD 2010
  • Autodesk Inventor 2010

Ing. LENKA BARTUŠKOVÁ – lektor klíčových aktivit

 

[/accordion]

[accordion title=“METODICI“ state=“close“]

Mgr. KRISTÝNA KRUPKOVÁ – metodik

kiki

 • v roce 2004 absolvovala Ostravskou univerzitu v Ostravě ve studijním oboru Učitelství odborných předmětů – obchod a služby
 • dlouhodobě se věnuje vzdělávání dospělých, například ve společnostech Zentiva Group, a.s., sanofi-aventis s.r.o., Boxed, s.r.o.
 • má bohaté zkušenosti s informačními technologiemi a jejich využitím ve školním prostředí

Bc. VLASTA TESAŘOVÁ – metodik

vt

 • absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v následujích oborech a programech
  • Školský management, studijní program Specializace v pedagogice
  • Funkční studium II. školského managementu pro řídící pracovníky ve školství
  • Nové trendy ve výchově dítěte předškolního věku
 • dlouhodobě působí ve funkci ředitelky školy, kde se aktivně zapojuje do projektů

[/accordion]

[accordion title=“ODBORNÍ GARANTI“ state=“close“]

Ing. RADKA HEINZOVÁ – odborný garant KA02

radu

BARBORA HOŠKOVÁ – odborný garant KA03

 

Ing. PETRA POKORNÁ – odborný garant KA04

PETA

MAREK FIALA – odborný garant KA05

MF

Ing. Bc. PETRA ŘEZÁČOVÁ – odborný garant KA06

rezacova

Ing. RUDOLF CHADIM – odborný garant KA07

ruda

[/accordion]