Připravili jsme portál pro projekt Jak co funguje. Nachází se na stránce materinky.dumy.cz a bude sloužit pro správu informací týkajících se projektu. Postupně bude jeho obsah rozšiřován o příspěvky a tvorbu vznikající v průběhu projektu v jednotlivých klíčových aktivitách.

Hlavním posláním je zajištění komunikace s vámi, pedagogy a vedoucími pracovníky zapojených mateřských škol, a zároveň zpřístupnění výsledků a výstupů projektu účastníkům a ostatním zájmovým skupinám a dosáhnutí povinné publicity.

Věříme, že budete s fungováním spokojeni, a proto případné nedostatky prosím nahlaste prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

 

Spuštění portálu materinky.dumy.cz